Termeni si conditii

Transport Romania-Anglia

 1. Transportatorul se obligă să depună eforturi pentru a transporta pasagerul și bagajele cu promptitudine.
 2. Călătorii vor fi prezenți cu 30 de minute înainte de plecarea în cursă (pentru îmbarcare și verificarea documentelor).
 3. Orice amânare sau renuțare la biletul de călătorie se va anunța cu 24 de ore înainte de ora plecării. În această situație se va reține 20% din contravaloarea biletului de călătorie achitat. În caz de renunțare după termenul de mai sus, dar nu mai târziu de ora fixată pentru îmbarcare, se va restitui 50% din prețul biletului de călătorie neutilizat. După ora programată pentru plecare, biletul devine neutilizabil.
 4. La biletele cu tarif promoțional nu se acordă reducere și nu se fac restituiri. Orice restituire se acrodă numai titutlarului biletului.
 5. Nicio plecare în cursă nu poate fi amânată  (întârziată) din cauza întârzierii călătorilor. În cazul neprezentării călătorului la cursă, transportatorul dispune de loc în interesul său.
 6. Transportatorul nu își asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete.
 7. Asigurarea medicală nu este inclusă în pretul biletului.
 8. Transportatorul nu își asumă nicio responsabilitate asupra conținutului și calității bagajelor, inclusiv răspunderea vamală. Călătorul este obligat să respecte legislația în vigoare cu privire la acest lucru.
 9. Biletele de călătorie pierdute sau furate nu se pot înlocui.
 10. Nu se admit la transport animale.
 11. Fiecare călător are dreptul la transportul unor bagaje în greutatea maximă de 35 kg, în afara bagajelor de mână, care nu pot avea dimensiuni mai mari de 100x50x30 și care sunt transportate în cala autocarului, fiind taxate astfel: până în 35 kg se transportă gratuit.
 12. Din motive de siguranță nu sunt admise la transport materiale explozive, muniție, artificii, materiale iritante, gaze comprimate (butan, propan, oxigen), lichide inflamabile (acetonă, benzină, etc.), toate celelalte articole menționate ca interzise prin hotărârile în vigoare.
 13. În cazul deteriorării bagajelor în timpul transportului orice declarație se va face direct la delegatul firmei.
 14. Bagajele vor fi eliberate numai de purtătorul de tichet, iar în cazul coletelor primite, pe bază de act de identitate (BI, pașaport) și semnătură.
 15. Călătorii sunt obligați ca în situațiile de coborâre să-și supravegheze bagajele. În caz de neurmarire a bagajelor, firma nu răspunde de acestea.

REZERVAREA PENTRU BILETELE DUS-ÎNTORS ESTE OBLIGATORIE

ȘI TREBUIE FACUTĂ CU CEL PUȚIN 5 ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂȘĂTORIEI DE ÎNTOARCERE.